Traiul în economia circulară de mâine

Traiul în economia circulară de mâine

Sunteți frustrat(ă) că lucrurile pe care le cumpărați nu au o durată de viață îndelungată sau că se strică și nu le puteți repara? Imaginați-vă o lume în care durata de viață a uscătorului de păr sau a imprimantei dumneavoastră este mult mai îndelungată și în care aceste obiecte pot fi reparate ușor și ieftin, nemaifiind necesar să le aruncați atunci când ele nu mai funcționează. Această idee stă la baza unui nou mod de a proiecta și de a fabrica produsele de uz cotidian, care are potențialul de a genera avantaje importante pentru consumatori, întreprinderi și mediul înconjurător. 

Cunoscută sub denumirea de economie circulară, acest nou tip de gândire înseamnă că produsele sunt concepute și fabricate pentru o utilizare cât mai îndelungată, sunt ușor de reparat și, odată ajunse la finalul ciclului de viață, sunt reciclate sau eliminate într-o manieră eficace. 

Trecerea la o economie circulară ar fi estimată să genereze economii anuale de 600 de miliarde de euro la nivelul întreprinderilor din UE și să contribuie la reducerea emisiilor anuale de gaze cu efect de seră cu 2 % până la 4 %. Pentru a-și arăta sprijinul, Comisia Europeană a prezentat în decembrie 2015 un plan de acțiune care ilustrează modul în care se poate realiza această trecere, cu scopul de a motiva întreprinderile să producă schimbări.

Așadar, cum funcționează economia circulară? Să luăm un exemplu concret, peste 40 de milioane de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice, cum ar fi computere, televizoare, frigidere și telefoane mobile, sunt generate în fiecare an la nivel mondial. În anul 2005, au fost generate în jur de 9 milioane de tone la nivelul UE, cantitate preconizată să depășească 12 milioane de tone până în anul 2020. Aceasta este o problemă care trebuie soluționată cât mai curând, iar economia circulară oferă oportunități nefructificate încă.

Fairphone, o întreprindere socială cu sediul în Amsterdam, fabrică un telefon mobil inteligent și durabil. Până în prezent au fost vândute 60 000 de telefoane mobile de tip Fairphone, iar compania urmărește ca numărul acestora să ajungă la 150 000 până la finalul anului 2016.

Miquel Ballester, director de producție și inovare, explică filosofia care stă la baza activității companiei.

„Folosim un model comercial care să producă un impact social și de mediu. Facem ceea ce fac și alte organizații care promovează durabilitatea, însă noi acționăm din interiorul sistemului. Arătăm că lucrurile pot fi făcute și altfel și sperăm totodată să fim o sursă de inspirație pentru întregul sector.”

Filosofia respectivă se extinde și la activitățile conexe, de la minerit – prin folosirea de minerale din afara zonelor de conflict, proiectare și producție – și până la ciclul de viață al unui telefon.

În etapa de proiectare sunt stabilite standarde stricte de durabilitate. De exemplu, carcasa de protecție este integrată în designul telefonului, astfel încât acesta să nu se strice dacă este scăpat. Se acordă o atenție deosebită simplificării posibilelor reparații necesare pentru extinderea duratei de viață a unui produs. Componentele pot fi scoase și înlocuite cu ușurință. Piesele de schimb pot fi achiziționate din magazinul online al companiei, fiind oferite, de asemenea, ghiduri de reparații din surse deschise.

Economia circulară are totodată potențialul de a reduce emisiile de dioxid de carbon. În Belgia, o întreprindere denumită Nnof (Nearly New Office Facilities), care transformă mobila veche în obiecte noi prin reciclare în amonte (upcycling), a reușit să genereze economii de 322 773 kg de emisii de CO2.

Anne Lenaerts, director comercial și de comunicare corporativă, explică:

„La începutul fiecărei comenzi, facem un inventar al deținerilor clientului și al necesarului acestuia. Este posibil ca el să dorească birouri mai mici sau mai puține sertare. Atunci îmbinăm ambele aspecte”.

Mobila existentă este ulterior remodelată pentru a răspunde noilor cerințe.

Compania asigură în etapa de proiectare că mobilierul respectiv va avea o durată de viață îndelungată, că va fi ușor de reparat, demontat și reciclat, după caz. Produsele fabricate de companie sunt mai ecologice și mai ieftine decât obiectele realizate în mod tradițional.

Economia circulară ar putea genera economii de 600 de miliarde de UE în contul întreprinderilor din UE, echivalând cu 8 % din cifra lor anuală de afaceri. În mod evident, este avantajos să fii durabil. O întreprindere de familie din Germania, denumită VAUDE, care fabrică produse inovatoare și funcționale pentru activități montane și de ciclism și care a înființat o rețea de reciclare încă din anul 1994, știe foarte bine acest lucru.

Încă din primele etape, produsele sunt concepute să poată fi reparate sau reciclate ulterior. Pentru a asigura un grad cât mai ridicat de durabilitate și sustenabilitate al produselor comercializate, compania pune la dispoziția clienților instrucțiuni clare de întreținere și îngrijire.

VAUDE deține un departament complet de reparații și servicii clienți la sediul său principal din Obereisenbach. Compania depune eforturi pentru a pune la dispoziția publicului cele mai importante 30 de instrucțiuni de reparare. Articolele care nu pot fi reparate, dar pot fi încă folosite, sunt donate către FairWertung, o organizație de tip umbrelă care include mai multe organizații nonprofit.

Astfel cum ne arată Dr. Antje von Dewitz, director general VAUDE:

„Ne poziționăm fără echivoc și în totalitate drept un brand durabil. Implementăm această viziune la nivelul tuturor departamentelor, de la dezvoltarea de produse până la logistică și resurse umane. Cheltuielile pe care aceasta le implică sunt enorme. Suntem însă convinși că pe termen lung activitatea noastră își va dovedi eficacitatea și va fi meritat eforturile.”

Paolo Falcioni, Directorul general al Comitetului european al producătorilor de echipamente de uz casnic, care reprezintă producătorii de electrocasnice (produse electrocasnice de mari dimensiuni), este de părere că producătorii trebuie să gândească și să acționeze într-o manieră durabilă pentru a fi competitivi pe actuala piață europeană. „În prezent, producem, folosim și aruncăm. Nimic mai mult”, afirmă el. „Ei bine”, adaugă acesta, „trebuie să înțelegem unde anume și în ce măsură sectorul electrocasnicelor poate îmbunătăți circularitatea produselor sale.”

El explică, de exemplu, că în etapa de proiectare, producătorii decid dacă să folosească materii prime virgine (materiale care nu au mai fost utilizate sau consumate anterior) sau materii prime secundare (materiale care au mai fost deja utilizate sau care pot fi reutilizate), în funcție de tipul de aparat sau de disponibilitatea consumatorilor de a accepta o astfel de reutilizare. În cazul oțelului, cel puțin 20 % din oțelul reciclat este folosit în fabricarea unui nou produs. În unele cazuri, acest procent crește până la 100 %.

Planul de acțiune al Comisiei Europene contribuie la sprijinirea dezvoltării economiei circulare în fiecare etapă a procesului: de la proiectarea și fabricarea unui produs, la utilizarea acestuia de către un consumator și la o eventuală reparație și până la modul în care acesta este eliminat în momentul în care ajunge la finalul ciclului său de viață, fie sub formă de materiale care pot fi reutilizate pentru fabricarea de produse noi, fie, dacă aceasta nu este posibil, sub formă de deșeuri.

Acesta este doar începutul, întrucât în lunile care vor urma sunt planificate o serie de inițiative menite să sprijine întreprinderile și consumatorii să continue să avanseze pe calea către o economie circulară. De exemplu, economia circulară va figura totodată pe agenda viitoarei Săptămâni verzi, cel mai însemnat eveniment anual pe tema politicii de mediu, care va fi organizată în perioada 30 mai-3 iunie. Dedicată temei „Investiții într-un viitor mai ecologic”, această inițiativă derulată la nivelul întregii UE urmărește să contribuie la găsirea răspunsului la întrebarea cum putem realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Europa. Pentru a urmări Săptămâna verde online, vizitați: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index_en.html

Multe întreprinderi aplică deja ideile economiei circulare în procesele lor de producție, iar numărul acestora este preconizat să crească pe viitor. Această nouă abordare aduce cu sine, fără îndoială, multe avantaje pentru consumatori, urmând să contribuie totodată la crearea de noi locuri de muncă și servicii, stimulând astfel economiile din întreaga Europă.  

Contactați-ne
Antonella Bassi Media Relations Manager, ICF Mostra
Antonella Bassi Media Relations Manager, ICF Mostra
Despre Pachet de măsuri privind economia circulară

¨Picture Gallery¨

Pachetul privind economia circulară a fost publicat de Direcția Generală Mediu – departamentul Comisiei Europene responsabil de politica UE în materie de mediu. DG Mediu are drept obiective protejarea, conservarea și ameliorarea mediului în beneficiul generațiilor prezente și viitoare, propunând și implementând politici care asigură un nivel ridicat de protecție a mediului și menține calitatea vieții cetățenilor UE. Totodată, aceasta asigură că statele membre aplică în mod adecvat legislația UE în domeniul mediului și reprezintă Uniunea Europeană pe probleme de mediu în cadrul reuniunilor internaționale.